SON DƏQİQƏ

0

Cənubi Qafqazda suverenlik problemi

1 həftə ago

Mütəxəssislər müstəqilliklərini əldə etmiş dövlətlərin hansı xarici siyasət yeritməsindən onların suverenliyinin asılı olduğu barədə təhlillər aparırlar. Tədqiqatlar göstərir ki, ...